Integritetspolicy

1. Om vår integritetspolicy
2. Definitioner
3. Hur kan du kontakta oss?
4. Vilken typ av personlig information behandlar vi om dig?
5. Varför är det nödvändigt att tillhandahålla en del av din personliga information?
6. Varför och till vad använder vi dina personuppgifter?
7. Hur länge behåller vi din personliga information?
8. Vilka typer av profilering eller automatiserade beslutsprocesser använder vi?
9. Vilka är mottagarna av din personliga information?
10. Överför vi din personliga information utanför Europeiska unionen?
11. Hur använder vi cookies?
12. Vilka är dina rättigheter?
13. Hur du utövar dina rättigheter


1. Om vår integritetspolicy


Denna integritetspolicy gäller den personliga information, Pepper samlar in från dig eller om dig när du besöker vår plattform eller använder våra tjänster. Nedan förklarar vi varför och hur vi behandlar dina personuppgifter.
Ansvarig för databehandling inom ramen för denna webbplats i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR):

6Minutes Media GmbH
Torstr. 164
10115 Berlin, Tyskland

Denna integritetspolicy gäller från 2023-01-11.

Vi kan ändra denna integritetspolicy när som helst och vi kommer att meddela dig om det, antingen via e-post eller genom något elektroniskt meddelande, inom en rimlig tidsperiod innan någon senare version träder i kraft.

2. Definitioner


"Tjänster" menar alla onlinetjänster vi erbjuder dig när du går in på eller använder vår plattform.

"Plattform"betyder vår mobilapplikation eller vår hemsida som du kan komma åt på följande adress: www.pepperdeals.se.

"Vi","Vår","oss" och"Pepper" betyda vårt företag 6Minutes Media GmbH, ett privat aktiebolag, registrerat i enlighet med lagar och förordningar i Charlottenburg District Court HRB 117483 med säte på Torstr. 164, 10115 Berlin - Tyskland.

Personlig information betyder all information som relaterar till dig, och på grundval av vilken du kan identifieras, direkt eller indirekt.

3. Hur kan du kontakta oss?


Du kan kontakta oss på flera sätt:
 • Per post: 6Minutes Media GmbH Torstr. 164, 10115 Berlin - Tyskland.
 • Vi har även utsett ett dataskyddsombud som du kan nå under: [email protected]

4. Vilken typ av personlig information behandlar vi om dig?


Vi behandlar olika typer av personlig information:

Personlig information som du måste lämna: Beroende på din användning av våra tjänster kommer vi att behöva att du förser oss med vissa kategorier av personlig information.
Kontoinformation (e-postadress, användarnamn, lösenord)
Personlig information som du kan lämna: När du använder våra tjänster kan du tillhandahålla ytterligare kategorier av personlig information. Ytterligare information (förnamn, efternamn, avatar, din beskrivning)
Din aktivitet (dina erbjudanden, dina diskussioner, dina kommentarer, dina sparade trådar, dina gilla-markeringar, dina sökordsvarningar, dina aktiva filter, dina sökningar, dina privata meddelanden)
Dina svar på våra undersökningar (e-postadress och beteendedata)
Personlig information som vi samlar in automatiskt: Vi kommer också att samla in vissa kategorier av personlig information när du besöker vår plattform och använder våra tjänster. Dina trender (gilla-markeringar, följare, statistik om dina erbjudanden)
Beteendedata (visade sidor, klick, datavaraktighet, dina gilla-markeringar, dina aktiva filter, dina sökordsvarningar, dina sökningar)
Loggdata och enhetsinformation (tid, datum, IP-adress)
Personlig information som vi samlar in från en affärspartner (med ditt samtycke): När du samtycker till det (till exempel när du accepterar tredje parts cookies på vår plattform eller på tredje parts webbplats), kommer vi också att samla in vissa kategorier av personlig information från affärspartners (marknadsförare, annonsörer, återförsäljare). Kontoinformation (e-postadress, användarnamn)
Ditt telefonnummer,
beställningsdata,
Dina svar på våra undersökningar (e-postadress och beteendedata)
Beteendedata (visad sida, tid på plattformen, klick, interaktioner med plattformen...)
och data- och enhetsinformation (tid, datum, anonymiserad IP-adress, geolokalisering, webbläsarinformation, skärmstorlek, operativsystem, enhets-ID, reklam-ID)

5. Varför är det nödvändigt att tillhandahålla en del av din personliga information?


Ibland kräver vi att du ger oss en del av din personliga information. Vi begär detta när det är nödvändigt för tillhandahållandet av våra tjänster eller krävs enligt lag. Vi behöver till exempel samla in din e-postadress när du registrerar dig för vårt nyhetsbrev eller när du skapar ett konto på vår plattform).

Underlåtenhet att förse oss med obligatorisk information kan få konsekvenser: Vi kommer inte att kunna skapa ditt konto; Vi kommer inte att kunna tillhandahålla våra tjänster till dig osv.

6. Varför och till vad använder vi dina personuppgifter?


Vi behöver använda din personliga information för flera ändamål eftersom vi har en laglig grund för att göra det, vilket kan vara antingen:
 • Nödvändigheten av att ingå eller utföra vår användarvillkor med dig (Avtalsmässig nödvändighet)
 • Vår nödvändighet att följa rättsliga skyldigheter (Efterlevnad av lag)
 • Ett berättigat intresse som vi har av att behandla dina personuppgifter (Vårt berättigade intresse)
 • Du har samtyckt till sådan behandling (Ditt samtycke)

Observera att du har rätt att återkalla ditt samtycke eller att invända mot behandlingen baserade på vårt legitima intresse för all behandling av verksamheten ovan, när som helst, genom att kontakta oss eller genom egna ändringar, är möjligt.

Vi samlar in, behandlar och använder din ovan visade personliga information för följande ändamål:

SYFTEN
RÄTTSLIG GRUND (KATEGORIER AV) BERÖRD PERSONINFORMATION
För att registrera dig och logga in på vår plattform Avtalsmässig nödvändighet Kontoinformation
För att tillhandahålla våra tjänster Avtalsmässig nödvändighet Kontoinformation, ytterligare information, din aktivitet, dina trender
För att du ska kunna anpassa din användarprofil Samtycke Kontoinformation
För att skicka dig vårt veckovisa eller dagliga nyhetsbrev, för att skicka push- och/eller e-postmeddelanden till dig Samtycke Kontoinformation
För att skicka supportmeddelanden, uppdateringar, säkerhetsvarningar och kontoaviseringar till dig. Avtalsmässig nödvändighet Kontoinformation
För att meddela dig om ändringar av våra tjänster Avtalsmässig nödvändighet
Efterlevnad av lag
Kontoinformation
För att förhindra och upptäcka bedrägerier, för att förbättra säkerheten för våra tjänster Berättigat intresse
Efterlevnad av lag
Loggdata och enhetsinformation, din aktivitet
För att föra en logg över besökta åtgärder och sidor på vår webbplats Berättigat intresse Loggdata och enhetsinformation, kontoinformation
För att administrera vår plattform och för intern verksamhet, inklusive körning av undersökningar, felsökning och testning av buggar, dataanalys, forskning, analys för produktutveckling. Berättigat intresse Kontoinformation, ytterligare information, din aktivitet, dina trender, loggdata och enhetsinformation
För att förbättra vår plattform, tjänster, upplevelser, kundrelationer för att ge svar på dina frågor. Berättigat intresse Kontoinformation, ytterligare information, din aktivitet, dina trender, loggdata och enhetsinformation
För att mäta resultatet av våra annonser och marknadsföringskampanjer Berättigat intresse
Samtycke
Loggdata och enhetsinformation, beteendedata

7. Hur länge behåller vi din personliga information?


Vi behåller din personliga information så länge det är nödvändigt för det ändamål för vilket vi erhållit dem, särskilt så länge du fortsätter att använda våra tjänster och under en period på 3 (tre) år efter vår senaste kontakt med dig eller den senaste användningen av sådana tjänster om du skulle ha skapat ett konto på vår plattform.

I slutet av ovannämnda period kommer vi att kunna kontakta dig för att ta reda på om du vill fortsätta använda våra tjänster. I avsaknad av ett positivt och uttryckligt svar från dig kommer dina personuppgifter att raderas eller arkiveras i enlighet med gällande bestämmelser.

Observera att även om ditt konto och din personliga information raderas:
 • Dina bidrag, ämnen, erbjudanden och kommentarer kommer att bevaras och anonymiseras,
 • Dina privata meddelanden kommer alltid att förbli tillgängliga för sina mottagare.

I händelse av att ditt konto blockeras kommer vi att behålla en del av din personliga information under en period på mellan 1 och 3 år för att förhindra dig från att kringgå de regler som gäller för vår plattform.

Vi behåller cookiesdata under en period på 30 dagar från det att de samlades in, om du inte är inloggad på vår plattform, och i upp till 13 månader i andra fall.

8. Vilka typer av profilering eller automatiserade beslutsprocesser använder vi?


Vi kan använda profileringsmetoder baserade på dina besök på Plattformen, och andra interaktioner och innehåll som du skickar till Plattformen, för att anpassa funktioner och innehåll och ge förslag åt dig (som grupper eller erbjudanden som du kan vara intresserad av).

Med profilering avses varje form av automatiserad behandling av personuppgifter som består av användning av personuppgifter för att utvärdera vissa personliga aspekter som rör en fysisk person, i synnerhet för att analysera eller förutsäga aspekter som rör den fysiska personens prestation i arbetet, ekonomiska situation, hälsa, personliga preferenser , intressen, tillförlitlighet, beteende, plats eller rörelser.

För att hantera dina anpassningsinställningar, besök vår Cookiespolicy.

9. Vilka är mottagarna av din personliga information?


Vi säljer inte personuppgifter till tredje part
Vi delar din personliga information med våra moder-/systerföretag för berättigat intresse:

Social Shopping Group GmbH
Torstr. 164, 10115 Berlin, Tyskland

6Minutes Media GmbH
Torstr. 164, 10115 Berlin, Tyskland

Peppar Frankrike SASU
Felix Mangini Street 18, 69009 Lyon, Frankrike

Tipping Canoe Ltd
304 - 421 Mulvey Avenue East, Winnipeg, MB R3L 0R6, Kanada

PMH Solutions GmbH
Torstr. 164, 10115 Berlin, Tyskland

Vi arbetar också nära med tredje parter som är mottagare av dina personuppgifter såsom:
 • Våra affärspartners som är sociala medieplattformar eller teknikföretag: Facebook Login (Integritetspolicy), Google-inloggning (Integritetspolicy), Logga in med Apple (Integritetspolicy) och som kan ge dig anslutningstjänster, såsom anslutning av informationen i din profil från deras plattformar till vår plattform;
 • Våra underleverantörer inom tekniska eller analytiska leverantörer. De kan till exempel hjälpa oss: analysera vår trafik, analysera beteendet hos användare som besöker plattformen för att skilja människor från automatiserade program, leverera personliga push-meddelanden till vår mobilapp, mäta prestandan för våra annonser och marknadsföringskampanjer, utföra produkt utveckling, underhåll och felsökning och tillhandahålla kundservice. Dessa leverantörer har begränsad tillgång till din information för att utföra dessa uppgifter för vår räkning och är kontraktuellt bundna att skydda och använda den endast för de syften för vilka den avslöjades och förenlig med denna integritetspolicy. Du kan ta reda på mer om dessa leverantörer i vår Cookiespolicy.

Vi överför endast dina personuppgifter till tredje part om det finns en laglig grund.

10. Överför vi din personliga information utanför Europeiska unionen?


Vi föredrar att så mycket som möjligt lagra din personliga information inom EU. Till exempel är vi värd för våra servrar i Europeiska unionen.

Vi beslutar oss endast för att överföra en del av din personliga information där våra mottagare (till exempel våra IT-leverantörer) har tillhandahållit adekvata skyddsåtgärder i enlighet med GDPR.

Sådana lämpliga skyddsåtgärder kan särskilt tillhandahållas av:
 • Standarddataskyddsklausuler antagna eller godkända av Europeiska kommissionen;
 • Efterlevnad av en godkänd uppförandekod;
 • Certifiering enligt en godkänd certifieringsmekanism enligt GDPR;
 • Avtalsklausuler godkända av den behöriga tillsynsmyndigheten.

Genom att skicka en förfrågan till [email protected] kan vi ge dig information om sådana mottagare och deras lämpliga skyddsåtgärder.

11. Hur använder vi cookies?


En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besöks av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, såsom dina språkinställningar eller inloggningsuppgifter.

Vi använder cookies och liknande tekniker (som Pixels), ta reda på mer och hantera dina preferenser i vår Policy för cookies och spårningsteknik.

12. Vilka är dina rättigheter?


Du har flera rättigheter till din personliga information enligt GDPR:

Rätt till tillträde
Du har rätt att få tillgång till din personliga information genom att göra en skriftlig begäran till oss. Det betyder att du har rätt att få en kopia av din personliga information.
Rätt till rättelse Du har rätt att korrigera eller komplettera din personliga information om den är felaktig eller ofullständig.
Rätt till radering Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter. Observera att denna rättighet inte är absolut och endast gäller under vissa omständigheter (till exempel endast om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för det ändamål som vi ursprungligen samlade in eller behandlade för den, etc.).
Rätt att begränsa behandlingen Du har rätt att begära begränsning av din personliga information om du har en särskild anledning att önska begränsningen.
Rätt till dataportabilitet Du har rätt att begära portabilitet av din personliga information. Det betyder att du har rätt att få personlig information som du har lämnat till oss, i ett strukturerat, vanligt använt och maskinläsbart format.
Rätt att invända Du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter. Detta gör att du kan be oss att sluta behandla dina personuppgifter.
Rättighet relaterad till automatiserat beslutsfattande inklusive profil Du har rätt att inte bli föremål för ett beslut som enbart baseras på automatiserade medel, om beslutet får rättsverkningar för dig eller väsentligt påverkar dig på liknande sätt.
Rätt att framföra klagomål Du har rätt att lämna in ett klagomål till integritetsskyddsmyndigheten:
Telefon: 08-657 61 00 E-post: [email protected]
Postadress: Integritetsskyddsmyndigheten, Box 8114, 104 20 Stockholm Webbplats: https://www.imy.se/

13. Hur utövar du dina rättigheter?


Rätt till rättelse
Du kan utöva denna rätt genom att gå in i inställningarna för ditt konto där du kan uppdatera din personliga information.
Rätt till radering Du kan utöva denna rättighet genom att gå till inställningarna för ditt konto, i avsnittet "Profil" och genom att klicka på "Ta bort konto". Vi kommer att behålla ditt konto och din information i 30 dagar och sedan raderas den permanent. Om du ändrar dig kan du återaktivera ditt konto genom att logga in igen (inom 30 dagar).
I händelse av att ditt konto skulle stängas av eller permanent blockeras, kan du fortfarande komma åt ett begränsat läge som gör att du kan ta bort ditt konto. Observera att en del av din personliga information kan komma att bevaras i enlighet med 7:e avsnittet i denna sekretesspolicy.
Rätt till tillgång/till dataportabilitet Du kan utöva denna rättighet genom att gå in i inställningarna för ditt konto, i avsnittet "Profil" och genom att klicka på "Generera data". Du kommer sedan att få ett e-postmeddelande när informationen är klar, och du kommer att kunna ladda ner den från inställningarna för ditt konto, i avsnittet "Profil". Du kan generera viktig information om ditt konto varannan vecka. Vi inbjuder dig att kontakta oss genom att använda kontaktinformationen som visas i början av denna integritetspolicy om du vill få alla dina uppgifter.
I händelse av att ditt konto skulle stängas av eller permanent förbjudas, kan du fortfarande komma åt ett begränsat läge som gör att du kan ladda ner din personliga information.

För att utöva dina andra rättigheter, vänligen kontakta oss genom att använda kontaktinformationen i början av denna integritetspolicy. Vi kan behöva be dig om ett identitetsbevis för att vara säker på att det är du.

Vi kommer att göra vårt bästa för att svara dig inom en månad.

Ibland kommer vi inte att kunna acceptera din begäran eftersom dina dataskyddsrättigheter endast kan gälla under vissa omständigheter eller beror på den rättsliga grunden för behandlingen: vi kommer då att informera dig.