Impressum

På Peppers, communityn och vårt lilla team av redaktörer, hanteras och laddas Deals upp manuellt, det finns ingen garanti för att Dealsen som visas är aktuella. Särskilt äldre Deals kan löpa ut eller priset kan ändras - där är det möjligt att vi kommer, manuellt att markera dessa trådar som utgångna så att du vet att dealt inte är tillgängligt. Om du hittar ett ogiltigt deal som ännu inte har markerats som utgången kan du rapportera detta till moderatorerna genom att klicka på rapport-knappen.

Om du vill kontakta oss angående ett deal, använd kontaktformuläret längst ner på sajten. Vi återkommer till dig så snabbt som möjligt.

Pepper finns på
6Minutes Media GmbH, Torstr. 164, 10115 Berlin, Tyskland
registrerat i enlighet med lagar och förordningar i Charlottenburg District Court HRB 117483.

Pepperdeals.se är en del av Pepper Global Platform
Pepper Media Holding GmbH
Torstr. 164 10115 Berlin, Tyskland
VD: Fabian Spielberger

Ta reda på allt om det fantastiska teamet som arbetar med Pepper på vår FAQ-sida

Friskrivning
1. Innehållet i online deals
Författaren förbehåller sig rätten att inte ansvara för aktualitet, riktighet, fullständighet eller kvalitet på den information som tillhandahålls. Alla författare skapar sitt innehåll i god tro enligt Peppers villkor; Ansvarsanspråk mot upphovsmannen, som avser materiell eller immateriell natur, som orsakats av användningen eller missbruket av den lämnade informationen eller av användningen av felaktig och ofullständig information, är uteslutna, såvida inte författaren visar sig vara uppsåtligt eller grovt vårdslös eller bedrägliga i sin representation
Alla Deals är icke bindande. Författaren förbehåller sig uttryckligen rätten att ändra, komplettera eller ta bort delar av sidorna eller hela dealt utan föregående meddelande eller att tillfälligt eller permanent upphöra med publiceringen.
2. Referenser och länkar
För direkta eller indirekta hänvisningar till externa webbplatser ("hyperlänkar"), som ligger utanför författarens ansvarsområde, skulle en ansvarsskyldighet träda i kraft endast i det fall författaren har kännedom om innehållet och det skulle vara tekniskt möjligt och rimligt att förhindra användning i händelse av olagligt innehåll. Författaren förklarar härmed uttryckligen att vid tidpunkten för länkningen kunde inget olagligt innehåll kännas igen på de länkade sidorna. Författaren har inget inflytande på nuvarande och framtida design, innehåll eller författarskap på de länkade sidorna. Därför tar han härmed uttryckligen avstånd från allt innehåll på alla länkade/länkade webbplatser, som ändrades efter länkinställningen. Detta uttalande gäller alla länkar och referenser
3. Upphovsrätt och varumärkeslagstiftning
Författaren strävar efter att iaktta upphovsrätten till de bilder, grafik, ljuddokument, videosekvenser och texter som används i alla publikationer, att använda bilder, grafik, ljuddokument, videosekvenser och texter skapade av honom själv eller att tillgripa licensfri grafik, ljuddokument, videosekvenser och texter, Alla varumärken och varumärken som nämns inom internetdealt och eventuellt skyddas av tredje part omfattas utan begränsning av bestämmelserna i respektive gällande varumärkeslag och respektive registrerade ägares äganderätt.
Upphovsrätten för publicerade, skapade av författarens objekt förblir enbart hos författaren av sidorna. Reproduktion eller användning av sådan grafik, ljuddokument, videosekvenser och texter i andra elektroniska eller tryckta publikationer är inte tillåten utan uttryckligt medgivande från författaren.
5. Rättslig giltighet för denna ansvarsfriskrivning
Denna ansvarsfriskrivning är att betrakta som en del av internetdealt från vilket denna sida refererades. Om avsnitt eller enskilda villkor i detta uttalande inte är lagliga eller korrekta, förblir innehållet eller giltigheten av de andra delarna opåverkade av detta faktum.
6. Nyhetsbrev
För att prenumerera på vårt nyhetsbrev behöver vi en e-postadress från dig. Vi använder din e-postadress endast för att skicka nyhetsbrevet.
När du registrerar dig får du ett e-postmeddelande från oss med en bekräftelselänk. Först när du trycker på denna aktiveras nyhetsbrevet. Du kan avbryta prenumerationen när som helst.
Sekretesspolicy och GDPR-efterlevnad - 6Minutes Media GmbH, mer information om vår integritets- och sekretesspolicy finns på https://www.pepperdeals.se/integritet.


Vi ger dig gärna information om dina uppgifter som lagras av oss i enlighet med EU GDPR - Art. 15:

  • Vi lagrar endast personuppgifter som består av din e-postadress och, under vissa omständigheter och om du har valt det, ditt eget kontonamn
  • Dessa data används för att tilldela konton och logga in på användarkontot
  • I allmänhet lagrar vi endast den e-postadress som används för att verifiera och tilldela kontot till dig. Som nämnts under 1) kan dock det valda användarnamnet även falla under kategorin personuppgifter
  • Vi varken har eller kommer att vidarebefordra användardata till tredje part
  • De nämnda uppgifterna kommer att förbli lagrade hos oss tills kontot raderas.
  • Du kan när som helst ändra din e-postadress eller ditt kontonamn i dina profilinställningar. Du kan även begära radering av ditt konto och därmed dina uppgifter i din profil under "profil -> inställningar". Kontot kommer då att markeras för radering och efter 30 dagar – om du inte loggar in igen under tiden – helt raderat. Du kan när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter, men du kan då endast använda vår sida utloggad. Du har rätt att överklaga till den behöriga dataskyddsmyndigheten.
  • Alla personuppgifter har samlats in från dig
  • Vi använder inte automatiserat beslutsfattande eller profilering.
  • Inga uppgifter har överförts till något tredje land eller internationell organisation.
  • Du kan när som helst ladda ner en kopia av all data som lagras av oss på ditt konto. Gå bara till din profil (överst till höger), så finns det en knapp "användardata" nedan - här klickar du på "skapa", vi samlar in uppgifterna automatiskt och skickar dig ett e-postmeddelande så fort nedladdningen är klar